Русский форум в Словакии

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Русский форум в Словакии » Законы » СЛОВАК ПРОЖИВАЮЩИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ


СЛОВАК ПРОЖИВАЮЩИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Сообщений 81 страница 100 из 160

81

Интересные факты из жизни в Словакии

http://studyinslovakia.eu/povolenie-na- … -a-zapory/

Život na Slovensku. Klady a zápory
Môžeme dlho rozmýšľať o tom, čo sa komu páči a čo nie. Ponúkame Vám náš pohľad, vy si sami môžete vybrať (premiestnením odrážok) čo sú pre Vás klady a zápory v súvislosti s vašim životným štandardom a štýlom
Plusy života na Slovensku
• Na Slovensku sú zahraniční občania prijímaní ústretovo. Nie je žiadny politický podtón v komunikácii ani v štátnej ani v súkromnej sfére
• Slovensko je bezpečná krajina, nevidieť hromadný alkoholizmus a drogovú závislosť mládeže. Rodičia sa neboja púšťať svoje deti na diskotéky
• Bezplatné vzdelanie. Uznanie dokumentov o vzdelaní absolventom ruských a ukrajinských základných, stredných a vysokých škôl
• Na Slovenských vysokých školách je vysoká úroveň vzdelania, široký výber exkluzívnych a zaujímavých študijných odborov
• Vysokoškolské diplomy získané na Slovensku sú bez problémov uznávané v štátoch Európskej Únie a sú vstupnými dokumentmi pri hľadaní práce v zahraničí
• Absolventi vysokej školy po nájdení zamestnávateľa, podpísaní pracovnej zmluvy dostanú povolenie na pobyt na Slovensku s pracovným povolením
• Existujúce perspektívy trvalého pobytu na Slovensku po ukončení vysokoškolského štúdia
• Nízke úroky na hypotéky a pôžičky, tak ako v celej Európe
• Vrátenie DPH. Neveríte? Ale je to tak
• Nižšie ceny ovocia a zeleniny , vrátane exotického, ako v Rusku alebo na Ukrajine
• Vysoká bezpečnosť na cestách. Chodci majú prednosť a sú váženými účastníkmi cestnej premávky
• Ukrajinské a ruské vodičské preukazy sa dajú zameniť za slovenské bez opakovania skúšok v autoškole
• Doprava jazdí podľa grafikonu (električky, autobusy a trolejbusy), čo umožňuje rozplánovať si cestu doslova na minúty
• Dobrá infraštruktúra krajov a oblastí
• Dovolenka, prestávka na obed a návšteva lekára – to je nedotknuteľné.
• Neobyčajne krásna príroda, ktorá ponúka veľa možností pre rodinný oddych
• Mierne podnebie
• Vysoká úroveň a dostupnosť športovísk: lyžiarske strediská, cyklotrasy, fitnes centrá atď
• Veľa možností na turistiku- krátke vzdialenosti
• Možnosť dopraviť sa lietadlom alebo autom do susedných krajín – stráviť víkend v Paríži, Ríme, Amsterdame, Prahe či Miláne. Viedeň je prakticky za rohom
• Mnoho vystúpení zahraničných a domácich populárnych spevákov a skupín
• Veľké množstvo barov, kaviarní a diskoték
• Veľký podiel predaja cez internetové obchody

Mínusy života na Slovensku (a pre niekoho aj plusy)
• Pohodlnosť a pomalosť, neochota robiť niečo rýchlo a včas, čo sťažuje vzťahy s rusky hovoriacimi podnikateľmi. Najmilšie slovo je – zajtra
• Nízke výnosy na osobných účtoch v bankách
• Platené povinné zdravotné poistenie
• Drahé mobilné siete
• Prísny imigračný zákon, diskriminačné body v Zákone o cudzincoch
• V niektorých regiónoch a mestách je vysoký výskyt občanov rómskej národnosti (cigánov)
• Drahé služby spojené s bývaním – voda, elektrina, plyn. Je potrebné šetriť (nie vždy sa dá zvyknúť) , ináč sa veľa dopláca
• Cena za benzín – žiadna sláva – ceny benzínu sú na Slovensku vyššie ako v okolitých krajinách
• Lekárne nemajú stálu 24 hodinovú službu. Počas víkendov sú lekárne zatvorené
• V obchodoch a supermarketoch nie sú potraviny, ktoré sú tradičné v Rusku a na Ukrajine – nie je veľký výber čerstvých a chutných rýb, nie sú v obchode slané ryby , čierny chlieb, pohánka len zriedka a je drahá, samozrejme peľmene a ruské pirohy atď
• Otváracia doba v obchodoch a supermarketoch je do 20.hodiny večera a v hypermarketoch do 22.hodiny večera. Otvorené non-stop sú len hypermarkety TESCO aj to nie vo všetkých mestách. Večierky sú otvorené do 22.hodiny
• Trochu zložitejšie je to s odievaním a nákupmi ak hovoríme o tradičnom obliekaní a nakupovaní
• Doprava počas víkendov a voľných dní jazdí redšie ako v pracovné dni, avšak podľa grafikonu
• Neporiadok a zanedbanosť v zábavných centrách
• Nízka úroveň služieb v reštauráciách a baroch
• Jednotvárne menu v reštauráciách, veľký podiel múčnych jedál a príloh
• Ženská polovica populácie sa nedostatočne stará o svoj vzhľad
• Muži sa neholia často a ešte zriedkavejšie si čistia topánky

:mybb:

Отредактировано baZillio (2014-08-06 23:48:30)

+1

82

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3036/stip … --20142015

Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2014/2015

Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR oslovuje záujemcov s ponukou štipendijných miest krajanským organizáciám spolupracujúcim pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí v akademickom roku 2014/2015.
Zoznam krajín, počet štipendijných miest, ako aj podskupiny študijných odborov v zmysle sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania v SR na verejných vysokých školách v akreditovaných študijných programoch potvrdil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v zmysle uznesenia vlády SR č. 625/2008 zo dňa 17. 09. 2008 ku koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 so zachovaním podmienok záväzných pre členské krajiny OECD pre oblasť ODA v akademickom roku 2014/2015. Sú to:
• /Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy/ 1.1.1 - 1.1.10
• /Humanitné vedy/ 2.1.1 - 2.1.27
• /Umenie/ 2.2.1 - 2.2.8
• /Spoločenské a behaviorálne vedy/ 3.1.1 - 3.1.16
• /Žurnalistika a informácie/ 3.2.1 - 3.2.4
• /Ekonómia a manažment/ 3.3.1 - 3.3.25
• /Vedy o neživej prírode/ 4.1.1 - 4.1.39
• /Vedy o živej prírode/ 4.2.1 - 4.2.16
• /Ekologické a environmentálne vedy/ 4.3.1 - 4.3.5
• /Architektúra a staviteľstvo/ 5.1.1 – 5.1.7
• /Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie/ 5.2.1 - 5.2.60
• /Poľnohospodárstvo/ 6.1.1 - 6.1.17
• /Lesníctvo/ 6.2.1 - 6.2.6
• /Veterinárske vedy/ 6.3.1 - 6.3.11
• /Vodné hospodárstvo/ 6.4.1 - 6.4.2
• /Nelekárske zdravotnícke vedy/ 7.4.1 - 7.4.11
• /Matematika a štatistika/ 9.1.1 - 9.1.11
• /Informatické vedy, informačné a komunikačné technológie/ 9.2.1 - 9.2.11
(Podrobný rozpis študijných odborov je dostupný v elektronickej podobe na adrese minedu.sk – vysoké školstvo – sústava študijných odborov aj s informáciou o akreditácii v jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia na Slovensku)
Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí ponúkaných jednotlivým krajinám na akademický rok 2014/2015 sú uvedené v tabuľke č. 1. Konečný počet 70 udelených štipendií ostáva zachovaný v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami na rok 2014.
Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR sa predkladajú elektronicky na portáli vladnestipendia.sk , kde je možná registrácia uchádzača a kde je dostupný aj manuál na podanie „Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR“, so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na kontaktnej adrese:
„Technická podpora      podpora@studyabroad.sk           +421 907 551 404“
Uchádzač o poskytnutie štipendia vlády SR môže svoju prihlášku elektronicky odosielať od pondelka 24. 03. 2014.
Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky s kompletnými materiálmi je vo štvrtok 29. 05. 2014.
Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr v piatok 30. 05. 2014. V prípade teritórií, kde aktívna spolupráca s krajanskými organizáciami zatiaľ neprebieha si dovoľujeme o uzavretie nominácií požiadať príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí.
Záujem zahraničných partnerov predložiť návrh kandidáta nad rámec schválenej ponuky je možné akceptovať len v riadnom termíne s kompletne predloženými materiálmi uchádzača (prosíme túto skutočnosť zahraničnému partnerovi zdôrazniť). Posúdenie takéhoto kandidáta je plne v kompetencii výberovej komisie MŠVVaŠ SR. Materiály kandidáta alebo náhradníka nie je možné zaregistrovať po stanovenom termíne. Elektronicky nezaregistrované materiály nie je možné akceptovať v písomnej podobe.
Podmienkou pre získanie štipendia vlády SR na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.
Uchádzači z Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných študentov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ÚJOP UK v Bratislave) v termíne od 7. 07. 2014 do 25. 07. 2014 s uzávierkou prihlášok do 31. 05. 2014. Podrobné informácie o VIII. ročníku kurzu, ako aj prihláška na kurz, sú dostupné v elektronickej podobe na stránkach
http://office.studyin.sk/calendar/
a
http://cdvuk.sk/blade/files/UJOP/pripra … i-_web.pdf
Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov mimo Maďarska, Rumunska a Srbska na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú a podľa potreby aj odbornú prípravu v JOP CĎV UK v Bratislave tak, ako uchádzačom z krajín zaradených do zoznamu ODA.
Súčasne si dovoľujeme upozorniť predstaviteľov krajanských organizácií, ktorí budú zostavovať zoznam odporučených kandidátov, že výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie štipendia vlády SR, ktoré sú:
1. dosiahnuté študijné výsledky počas celého stredoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80%),
2. zvolený študijný program.

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzované.
Originály elektronicky odoslaných dokladov si prijatý uchádzač prinesie so sebou a predloží ich po príchode na štúdium v SR najneskôr pri zápise na štúdium na príslušnej fakulte vysokej školy a Sekcii medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR. Zahraničných partnerov, ako aj jednotlivé zastupiteľské úrady SR žiadame upozorniť, že bez predloženia originálnych dokladov nie je možné uskutočniť výplatu štipendia.
Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené vo finančných podmienkach (Príloha č. 2).
Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, ktorý je spravidla v prvom septembrovom týždni, v odôvodnených prípadoch najneskôr 30. 09. 2014. Svojvoľné skracovanie doby štúdia v prípravnom ročníku oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.
Brožúra Ústavu informácií a prognóz MŠVVaŠ SR „Ako na vysokú školu“ pre akademický rok 2014/2015 nebola v tlačenej podobe vydaná. Informácie o možnostiach štúdia na verejných vysokých školách v SR sú dostupné v elektronickej forme na adrese portalvs.sk . Zahraničným partnerom odporúčame prístup cez studyin.sk , kde sú informácie v anglickom jazyku.

Vladimír Belovič
generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR

PRÍLOHY:
Počty štipendijných miest 2014/2015
Počet študijných programov
Aktuálne finančné podmienky

Отредактировано baZillio (2014-03-05 15:32:17)

+1

83

Доброго времени суток!
Кто может подсказать решение такой проблемы..
СОбираюсь отослать запрос в архив СЛовакии.
Как сделать так, чтобы ответ пришел именно в Ужгородское консульство?
Спасибо!

0

84

Тогда нужно заполнить анкету-заявление и подать запрос в архив через консульство в Ужгороде.Или отправить напрямую почтой в Братиславу,как вам удобнее.
p.s.тут человек все подробно расписал СЛОВАК ПРОЖИВАЮЩИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Отредактировано Jurasic (2014-03-26 16:31:19)

0

85

Хорошего дня.
Интересуют бесплатные курсы словацкого языка для заграничних словаков, кто имел опыт,  на самом ли деле так можно выучить язык. 
Какими еще образовательными программами вы пользовались.

0

86

:mybb:

Отредактировано baZillio (2014-11-02 17:50:14)

0

87

Здравствуйте.

Прочитал пост. И возникло пару вопросов. 
1. С какого возраста можно получить удостоверение словака, живущего за границей.
2. Для чего нужно/можно вписывать ребенка в  удостоверение словака, живущего за границей, какие преимущества это дает.

0

88

:mybb:

Отредактировано baZillio (2014-11-02 17:50:49)

0

89

К сожалению я не нашел  среди оснований получение удостоверения заграничного словака - запись в удостоверении родителей. Если можно посоветуйте каким нормативным актом это регламентируется.
Более того моя мама имеет такое удостоверение,  но я все равно должен  был собирать полний пакет  документов для получения статуса заграничного словака, правда в удостоверение записан я не был.

Отредактировано Valerit111 (2014-08-03 16:52:16)

0

90

:mybb:

Отредактировано baZillio (2014-11-02 17:51:29)

0

91

Ваш ответ  baZillio Родители - заграничные словаки, могут вписать ребенка в свое удостоверение заграничного словака, до того времени пока ребенку не исполнится 18 лет. И до того времени, пока они имеют это удостоверение. Если ребенок будет вписан в удостоверение, то после исполнения 18 лет, ему выдадут такое же удостоверение как имели/имеют его родители, и он будет пользоваться правами заграничного словака уже самостоятельно. Если ребенок до 18 лет не будет вписан в удостоверение, он такое право уже не будет иметь. Вот в чем разница.

Меня интересует правовые основания для получения удостоверения заграничного словака моими детьми - на основании записи в моем удостоверении.
Возможно я плохо искал, буду благодарен за любую наводку.

0

92

:mybb:

Отредактировано baZillio (2014-11-02 17:52:31)

0

93

Добрый день! Не могу получить информацию о народности или гражданство своего прадеда, где был в 1930 неизвестно (бабушка уже не помнит, то в Гуменне, то в Михайловце, сейчас вообще говорит что наверное в армии служил) в 1940 во время переписи населения точно служил в Чехословацкой армии. А где можно получить информацию о его народности, гражданства?

Отредактировано Вікторія (2014-12-06 19:19:16)

0

94

...

Отредактировано lola (2015-05-15 00:32:03)

0

95

Уже писала, ответили, что у них нет такой информации. В чешском архиве запрос дала сразу на прабабушку и прадедушку. Более двух месяцев ждала, пришел ответ об прадедушки написали, что его нет. ((Но наверное причина в том, что заявлении был вопрос о месте проживания при переписи населения, я написала, но он возможно при переписи был в 1930 в армии, а в 1940 - на войне. Где же тогда данные о нем могут хранить? И можно ли давать запрос на поиск по всей Словакии? (я же точно не знаю где он жил). Буду благодарна за совет.

Отредактировано Вікторія (2014-12-06 19:17:58)

0

96

ВСЕМ доброго времени суток! Помогите найти человека в Словакии, в Братиславе. Его зовут Павел Качер, ему 40 лет. У меня есть его почтовый адрес, есть электронный, несколько фото.  7  августа 2014 года он написал последнее письмо на электронную почту, в котором сообщил, что уезжает в деловую поездку на несколько дней в город Злате Моравц, связанную с переговорами по продаже его бизнеса. Ежедневно отправляю письма, а ответа не приходит. Очень переживаю за человека, как бы чего не случилось. Был и пропал, у него тоже есть все мои контакты, но он не звонит и не пишет. Помогите, пожалуйста. Известно также, что он владелец итальянского ресторана В Братиславе. Спасибо огромное за поддержку.

0

97

Меня интересует правовые основания для получения удостоверения заграничного словака моими детьми?

Ответ. Правовые основания есть в законе о заграничных словаков http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-474  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404, то-есть, когда Вы получите удостоверение, Вы подпадаете под этот закон, и пользуетесь этими правами.

Здравствуйте. А можно еще раз бросить ссылку на этот закон, эта уже не открывается (

0

98

baZillio написал(а):

В новом заявлении о выдаче удостоверения словака живущего за границей
http://www.uszz.sk/data/files/Ziadost - tlacivo-101213.pdf есть такое обяснение по Вашему вопросу

Uvedenie osobných údajov žiadateľa a detí do tejto žiadosti a do osvedčenia, ako aj priloženie kópií rodných listov s úradným prekladom je dobrovoľným rozhodnutím dolu podpísaného žiadateľa, ktorý bol ako dotknutá osoba zároveň poučený o svojich právach a povinnostiach v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

А Вот ссылка на упомянутый закон http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-122

Думаю разберетесь.

Меня интересует правовые основания для получения удостоверения заграничного словака моими детьми?

Ответ. Правовые основания есть в законе о заграничных словаков -- http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404, то-есть, когда Вы получите удостоверение, Вы подпадаете под этот закон, и пользуетесь этими правами.

А если Вы впишите детей до 18 лет (почему до 18 лет, понимаете, что интересы детей представляют их родители, а по достижении 18 лет они уже есть совершеннолетние и уже свои интересы могут представлять сами), то эти права распространяются и на Ваших детей, то-есть при согласии второго родителя Ваших детей, Вы можете например взять своих детей за границу. А если они не будут вписаны, Вы не можете взять их с собой.

При этом, если ребенок вписан в удостоверение родителя до 18 лет, ему выдадут удостоверение заграничного словака на основании Вашего, а если не был вписан ребенок до 18 лет, то он должен как совершеннолетний доказывать документально, что его родители или родственники до третьего поколения имели Словацкую народность.

Отредактировано baZillio (2014-08-05 23:49:12)

Ссылку уже не надо, законы Predpis č. 474/2005 Z. z. и Predpis č. 404/2011 Z. z. пересмотрела, но к сожалению правовые основания для получения удостоверения заграничного словака детьми не нашла. Автор, если не трудно киньте информацию где вы такое прочитали.

0

99

К сожалению никаких правовых оснований для получения детьми статуса заграничного словака, на основании соответствующей записи в удостоверение родителей не существует.
Механизм получения статуса четко прописан в законе и не предусматривает каких-либо преимуществ таким "записантам".

0

100

Здравствуйте!У меня такой вопрос.Мой дедушка родился 20 апреля 1932г.В село Довге Иршавского района.С 1920 по 1939 это была Чехословакия.В 1939 эту территорию оккупировала Венгрия.У меня есть документы дедушки что он учился в Чехословацкой республике и Венгерской школе.Моя мама родилась в СССР и в её свидетельстве о рождении в графе национальность стоит словачка,крещенная в католической вере.Хотя как мне рассказывал дедушка священник приходил на дом и документов не сохранилось.Потом судьба их закинула в Сибирь.По рассказам дедушки у нас много родственников проживает в Праге и Братиславе.Один брат дедушки даже был генералом в армии Чехословакии.Я ездила в Прагу пыталась найти их но безуспешно.Дедушка тоже потерял с ними связь так как был под присмотром КГБ.Могу ли я получить карту Словачки проживающей за границей?Не думаю что у меня возникнут трудности с подтверждением того что мой дедушка там родился и учился(даже окончил школу правда венгерскую,документы есть.)Просто у нас нет словацкой общины и я не могу найти того кто мне подтвердит что я активно участвовала в её жизни!Если бы она у нас была я бы обязательно там состояла! Если не трудно ответьте пожалуйста!Заранее всех благодарю!

0


Вы здесь » Русский форум в Словакии » Законы » СЛОВАК ПРОЖИВАЮЩИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ